News

Chwila o szantach

Chwila o szantach

Kiedy konieczny był jeszcze jeden wysiłek omdlałych rąk, jeszcze jedno szarpnięcie liny, nadanie tempa pracującej wachty, żeby każdy wiedział, w którym momencie jednocześnie, wraz z innymi, pociągnąć, naprzeć, wybrać – szanta była...

Chwila o szantach

Kiedy konieczny był jeszcze jeden wysiłek omdlałych rąk, jeszcze jedno szarpnięcie liny, nadanie tempa pracującej wachty, żeby każdy wiedział, w którym momencie jednocześnie, wraz z innymi, pociągnąć, naprzeć, wybrać – szanta była...